Tento rok je pre fotoklub prelomový čo sa týka našej prvej účasti v aktuálnom ročníku Tatranského mapového okruhu fotoklubov 2018. Termín pre uzávierku prihlášok a zaslanie fotografií bol stanovený poriadateľom ZSF na 20.4.2018 a za fotoklub sa mapového okruhu účastnia Martin Mezei, Dominik Slotík a Mario Hrubý. Kolekcie  fotografií fotoklubov budú zverejnené do 30. apríla 2018 na stránke www.tamapo.eu. Vyhlásenie výsledkov prebehne následne po ukončení hodnotiaceho procesu.