V tejto sekcii prinášame všetky potrebné informácie pre poukázanie 2% z daní ako podpory pre činnosť nášho združenia. Túto možnosť získania finančných prostriedkov využívame už od založenia združenia. Získané finančné prostriedky budú použité na prefinancovanie našej celoročnej činnosti, zvyšovanie odbornej úrovne členov, výstavnú činnosť a akcie fotoklubu určené pre členov a širokú verejnosť. Časť prostriedkov bude použitá na nákup techniky a technických prostriedkov, ktoré využívame pri našej činnosti.

Fotoklub POVAŽIE, o.z.
Barošova 305/35
Ilava-Klobušice
01901 Ilava

IČO 42147026 
SLSP č.ú. IBAN SK75 0900 0000 0003 6464 6873

– oslovenie poukazovateľov 2% (list) / PDF formát (127 kB)
– vyhlásenie pre poukázanie 2% z daní (vyplnený formulár za rok 2022) / PDF formát (101 kB)

UPOZORNENIE – IČO číslo musí byť vo formulári vyhlásenia zapísané tak aby bolo zarovnané k pravému okraju poľa pre tento údaj !!!

Všetky informácie ohľadom poukazovania 2% z daní nájdete aj na portáli www.rozhodni.sk. Vopred ďakujeme všetkým ktorí adresujú 2% z daní pre neziskový sektor priamo na našu organizáciu. Získané prostriedky opäť využijeme maximálne efektívne ako tomu bolo aj po minulé roky.