FOTOSIEŤ 2019, Nová Dubnica /PANOREX/

Prelom leta a jesene je už každoročne pre náš fotoklub termínom pre usporiadanie verejnej súťažnej výstavy FOTOSIEŤ, ktorej v poradí 9-ty ročník sme v tomto roku po prvý krát zorganizovali v spolupráci s mestom Nová Dubnica. Počasie nám bolo opäť naklonené a tak sme mohli 14. Septembra pred kinom PANOREX usporiadať v peknom slnečnom počasí ďalší ročník tejto zaujímavej súťažnej fotografickej výstavy určenej hlavne pre širokú verejnosť. Prípravy akcie ktoré prebiehali pred samotným otvorením sme už štandardne bezproblémovo zvládli, podarilo sa nám taktiež zabezpečiť veľa hodnotných cien od podporovateľov a partnerov združenia, zopár cenami prispel aj náš fotoklub ako hlavný poriadateľ akcie a tiež nám bolo v tomto ročníku nápomocné aj samotné mesto Nová Dubnica. Miesto pred kinom PANOREX všetkým ponúklo príjemné prostredie a bolo zvolené zámerne pre jeho zaujímavú polohu. A tak sme už od skorého rána začali s prípravami. Všetko sa napokon zvládlo v naplánovanom časovom harmonograme a tým sme mohli samotnú akciu oficiálne otvoriť.

Ako po iné roky tak aj v tomto ročníku prebiehali na Fotosieti súbežne dve súťaže. Hlavnou bola fotografická súťaž o tri najlepšie fotografie výstavy hodnotené odbornou porotou a tiež sme v tomto roku dali možnosť účastníkom a návštevníkom súťaže vybrať v štipcovom hlasovaní tú najlepšiu fotografiu na základe hlasovania verejnosti. Fotosieť začala trošku netradične a to krátkym kultúrnym programom v podaní žiakov ZUŠ Nová Dubnica ktorí zahrali na hudobných nástrojoch niekoľko pekných skladieb a za ich naozaj výborný výkon boli odmenení potleskom prítomných účastníkov. Po tomto príjemnom štarte sme už mohli začať naplno súťažiť. Pomaličky sa nám zaregistrovávali aj jednotliví účastníci ktorí po registrácii obdržali súťažné čísla pre svoje fotografie ktoré následne vyvesili na pripravenú sieť. Keďže sa v týchto miestach pohybuje zvyčajne vcelku slušný počet ľudí, samotných návštevníkov výstavy postupne pribúdalo. Z vystavených fotografií prevládala hlavne krajinkárska fotografia ale našlo sa aj zopár fotografií portrétu a architektúry. Čas pomaličky plynul a tak sme sa po takmer štyroch hodinách počas ktorých sa hlasovalo štipcami dostali postupne do finále. Po ukončení hlasovania boli porotou oficiálne spočítané všetky odovzdané hlasy a odborná porota rozhodla o troch najlepších fotografiách súťaže. Nasledovalo vypísanie diplomov, vyhlásenie výsledkov a ocenenie výhercov. Za mesto Nová Dubnica sa vyhlásenia výsledkov zúčastnil aj zástupca primátora mesta p. Pažítka. Na záver poďakovalo vedenie fotoklubu všetkým zúčastneným za ich účasť, chuť si prísť zasúťažiť a tým aj verejne odprezentovať výsledky vlastnej tvorby.      

Ocenenia odbornej poroty

1.miesto – Roman Holý, Nová Dubnica
(monopod, SD karta/Fotoklub POVAŽIE, čistiaca sada a príslušenstvo MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal, mesto Nová Dubnica)

2.miesto – Peter Vlasko, Nová Dubnica
(batérie ENELOOP/Fotoklub POVAŽIE, odrazná doska, čistiaca sada a príslušenstvo/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal, mesto Nová Dubnica)

3.miesto – Pavol Faktor, Dubnica nad Váhom
(čistiaca sada a príslušenstvo/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal, mesto Nová Dubnica)

Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov súťažnej výstavy FOTOSIEŤ sa absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom 10 hlasov stal Pavol Faktor z Dubnice nad Váhom, ktorý obdržal špeciálny kupón na fotopráce od spoločnosti Fotopoint Bratislava.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým ktorí sa podieľali na príprave, priebehu a realizácii 9.ročníka FOTOSIETE. Poďakovanie patrí aj sponzorom a dlhodobým podporovateľom nášho združenia a to hlavne firmám MINI-MAX Bratislava, Fotopoint Bratislava, DREVOPAL Ladce, tiež mestu Nová Dubnica a v neposlednej rade samotným členom fotoklubu. Aj keď sme propagácii tejto akcie venovali viac priestoru a energie ako po minulé roky účasť bola nízka a to nás tak trošku mrzelo ale neodradilo od ďalších plánov. Prajeme všetkým ktorých fotografia baví a napĺňa veľa pekných záberov a zážitkov pri fotení, dobré svetlo a pre rok 2020 veľa tvorivých námetov a nápadov.

Malá štatistika akcie:

Celkový počet účastníkov – 5
Počet súťažných fotografií – 21
Celkový počet hlasujúcich návštevníkov – 61