FOTOSIEŤ 2014, Ilava /mestský park/

Rok nám ubehol ako voda a naša verejná fotografická súťaž FOTOSIEŤ dospela do svojho štvrtého pokračovania. Nakoľko sa niektoré veci trochu udiali inak ako sme si predsavzali opäť sme ako miesto konania FOTOSIETE zvolili zrekonštruovaný mestský park v Ilave. Veľkou výhodou tohto miesta je príjemný chládok pod stromami a vynikajúca možnosť vystaviť fotografie v tesnej blízkosti chodníka čo je pri takýchto výstavách v exteriéri veľmi dobré. Všetci sme sa už vopred tešili na stretnutie so starými známymi ktorí si na tieto akciie už pravidelne vždy radi nájdu voľné miesto vo svojom kalendári. Štart samotnej akcie sa robí už skoro zrána nakoľko je potrebné do 9-tej pripraviť všetko nevyhnutné na dôstojné otvorenie výstavy. Treba natiahnuť výstavné siete pre fotografie, pripraviť priestor pre hudobnú produkciu, zriadiť registračné miesto a miesto pre občerstvenie účastníkov. Všetko klapalo tak ako malo a krátko pred 9-tou sme si spoločne mohli povedať že to máme komplet pripravené. Po tých rokoch predtým to je už podstatne jednoduchšie čo sa týka týchto predštartových príprav keďže už každý vie čo treba spraviť a aj ako. Slniečko svietilo, pred nami bol krásny júlový deň a tak sme mohli oficiálne začať.

Po oficiálnom otvorení FOTOSIETE a privítaní všetkých zúčastnených začíname už štandardne s registráciou účastníkov. Nakoľko nám opäť počasie prialo bola vcelku nádej že by sme mohli pokoriť doteraz najvyššiu účasť súťažiacich z minulých ročníkov. Už tradičným spestrením celej akcie je neodmysliteľná živá hudba v podaní skvelého hudobníka p.Ľubomíra Turcera ktorý od začiatku akcie nasadil veľmi pestrú paletu vynikajúcich pesničiek a príjemne dotváral atmosféru tejto akcie. S pribúdajúcim časom narastal aj počet zaregistrovaných účastníkov akcie a pomaličky sme sa blížili k číslu maxima účastníkov z minulých rokov čo sa nám žiaľ do 11-tej hodiny /termínu ukončenia registrácie/ nepodarilo prekonať. Jediné čo sme vyrovnali bol počet vystavovaných fotografií z minulého ročníka. Tak ako po minulé roky aj v tomto boli pripravené pre účastníkov dve súťaže. Prvá /hlavná súťaž/ bola ocenenie troch najlepších fotografií verejnej súťaže odbornou porotou, druhá /verejná/ s ocenením fotografie ktorá získa najvyšší počet hlasovacích štipcov od všetkých súťažiacich a návštevníkov akcie. Čas ako to už býva na takýchto výstavách beží veľmi rýchlo a popri príjemných debatách medzi účastníkmi o fotení ale aj rôznych iných veciach sme sa prepracovali až k poludniu. Čas obeda si každý riešil ako tomu bolo aj po iné roky vo vlastnej réžii, náš malý občerstvovací stánok ponúkal všetkým počas celej akcie ako to je už dobrým zvykom ľahké pohostenie a nejaké to nealko od smädu. Je fajn stretnúť na takejto akcii veľa známych s ktorými si človek môže podebatovať o tom ako sa darí, čo je nové, vymeniť si nejaké tie fotografické skúsenosti a rady. Často je to však aj o celkom nových priateľstvách. Takéto stretnutia slúžia práve na tieto účely. Pomaličky sme sa blížili k druhej hodine poobede a to bol čas na oficiálne ukončenie štipcového hlasovania. S ukončením hlasovania nastal čas aj pre odbornú porotu v zložení – Mario Hrubý, Tomáš Somr a Jozef Tkáčik prejsť všetky vystavené fotky a vybrať tri najlepšie spomedzi všetkých súťažných. Vyberať tri najlepšie fotografie z rôznych vystavených žánrov nie je nikdy ľahká úloha no výsledné spoločné rozhodnutie sme dali dokopy vcelku rýchlo a tým pádom bolo jasné aj konečné poradie ocenených v súťaži hodnotenou odbornou porotou. Pri štipcovom hlasovaní to bol od začiatku boj medzi dvomi fotografiami ktorý skončil celkom tesným rozdielom dvoch štipcov. Po konečnom spracovaní výsledkov nastal čas na oficiálne vyhlásenie poradí oboch súťaží v 4.ročníku verejnej fotografickej súťaže FOTOSIEŤ. Všetci súťažiaci ktorí sa úspešne umiestnili získali od našich sponzorov firmy MINI-MAX, FOTOPOINT a taktiež nášho fotoklubu popri diplomoch aj zaujímavé vecné ceny.

Na základe rozhodnutia členov odbornej poroty bolo vyhlásené toto poradie ocenených:

1.miesto – Radovan Škohel, Ilava
/monopod, praktické fotoveci od MINI-MAX-u/

 2.miesto – Martin Brojo, Považská Bystrica
/kniha od Fotoklubu Považie, praktické fotoveci od MINI-MAX-u/

 3.miesto – Martin Kraus, Trenčín
/praktické fotoveci od MINI-MAX-u/

Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov akcie sa absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom hlasov 19 stal Miroslav Nevidzan z Novej Dubnice, ktorý obdržal poukážku od FOTOPOINT-u na fotografické práce v sume 30 Eur.

Ako už býva dobrým zvykom na tejto akcii po oficiálnom vyhlásení výsledkov nasledovalo spoločné fotografovanie všetkých účastníkov a týmto bol štvrtý ročník FOTOSIETE Fotoklubu POVAŽIE oficiálne ukončený. Veľká vďaka všetkým ktorí sa podielali na príprave, priebehu a podpore celej akcie, za ich pomoc a tiež aktívny prístup. Zas o rok sa veľmi radi stretneme už na v poradí piatom ročníku FOTOSIETE ktorej termín a miesto oznámime s dostatočným časovým predstihom, bude to však isto júlový termín. Ak sa podarí vybaviť potrebné náležitosti dúfame že sa s touto výstavou ukážeme za rok na mieste kde sa doteraz ešte nikdy táto výstava nekonala čo je našim zámerom /byť aktívny v regióne kde pôsobíme/. Do tej doby by sme radi popriali všetkým len to najlepšie svetlo a dovidenia na 5. ročníku našej a aj vašej FOTOSIETE.

Celkový počet účastníkov – 10
Počet súťažných fotografií – 46
Počet hlasujúcich návštevníkov podujatia – 107

« z 2 »