FOTOSIEŤ 2015, Ilava /mestský park/

Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalší ročník verejnej súťažnej fotografickej výstavy s názvom FOTOSIEŤ. Prípravy na akciu už tradične štartujeme pár dní pred samotným výstavným dňom no príprava všetkého potrebného od sietí až po registračné miesto musí začať skoro ráno aby sa stihlo pripraviť všetko načas. V 5-člennom zložení nám práca celkom svižne ubiehala a naše skúsenosti z minulosti sa len zúročili. Všetko sa s prehľadom podarilo pripraviť ako bolo potrebné a tak mohol ďalší ročník FOTOSIETE oficiálne odštartovať. Novozrekonštruovaný mestský park v Ilave je pre túto akciu veľmi vďačným miestom a preto sa sem radi vraciame. Do príjemného chládku stromov ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť tohto priestoru a na miesto ktoré nám výrazne uľahčuje montáž výstavných sietí a všetkého ostatného. Desať minút pred deviatou máme všetko pripravené a v okolí sa už pomaličky začínajú sústreďovať súťažiaci. Pár skúšobných tónov hudobnej produkcie, operatívna kontrola potrebných vecí nevyhnutných pre hladký priebeh akcie a môžeme začať.

Po oficiálnom otvorení FOTOSIETE a privítaní všetkých zúčastnených začíname o 9-tej s registráciou účastníkov, ktorá trvá už tradične do 11-tej hodiny. Počasie bolo zrána vskutku ideálne a napovedalo možnú vyššiu účasť ako tomu bolo po minulé roky. Takže bol dôvod očakávať nejaký malý ročníkový rekord. Registrácia sa začala celkom svižne rozbiehať a počas nej postupne pribúdali mená do našej registračnej knihy FOTOSIETE. Tempo prihlasovania však bolo časom trošku vlažné a aj keď sa hudobná produkcia v podaní skvelého hudobníka Ľubomíra Turcera snažila ako vedela neprišlo žiaľ na registráciu viac súťažiacich ako tomu bolo po minulé roky. Môžeme povedať že sme boli opäť s účasťou na takom bežnom štandarde čo je síce fajn ale je škoda že fotografická verejnosť z okolia nie je zrejme až tak naklonená takýmto akciám aj keď sme si na jej spropagovaní dali v tomto roku naozaj záležať. Pomaličky sme sa časom prehupli k 11-tej hodine a to bol čas pre ukončenie registrácie súťažiacich. Rekord nepadol a my sme zapísali do knihy ako posledné poradové číslo 9. Ako už tradične býva aj na aktuálnom ročníku FOTOSIETE prebiehali súbežne dve súťaže. Hlavná súťaž ocenení odbornej poroty máva svoje hodnotenie až okolo 14-tej ale druhá štipcová naštartovala oficiálnym vyvesením fotografií a hodnotiace štipce pomaličky pekne pribúdali pod jednotlivými fotkami. Po krátkom čase bolo evidentné že sa o víťaza „pobijú“ tri fotografie a bolo len otázkou času na akom čísle sa zastaví počet štipcov víťazného dielka. Čas plynul a všetci zúčastnení si ho vypĺňali debatami na rôzne témy čo sa týka fotenia, fotografie, postretali sa starí známi z minulých ročníkov a veru bolo čo si povedať za ten rok od posledného ročníka. Po krátkom obede ktorý si každý riešil vo vlastnej réžii stále pokračovalo obľúbené štipcové hlasovanie a na víťaza sa vyprofilovali už len dve fotografie jedného autora takže bolo takmer jasné kto si zrejme dnes túto cenu odnesie. Čas sa napokon naplnil a tak bolo oficiálne ukončené štipcové hlasovanie a na rad prišla odborná porota s úlohou rozhodnúť ktoré tri fotografie budú ocenené ako najlepšie v tomto ročníku. Porota v zúženom zložení – Mario Hrubý a Jozef Tkáčik vybrala tri najlepšie práce z vystavených fotografií a jednotlivé poradia porotcov boli takmer totožné, o treťom mieste bolo rozhodnuté na základe spoločnej dohody. Pri štipcovom hlasovaní to bola veľmi jednoduchá úloha po sčítaní všetkých hlasov a vítaz sa na základe predošlých predpokladov len potvrdil. Po konečnom spracovaní výsledkov a vypísaní diplomov nastal čas na oficiálne vyhlásenie výsledkov 5.ročníka verejnej fotografickej súťaže FOTOSIEŤ. Všetci súťažiaci ktorí sa úspešne umiestnili získali od fotoklubu a sponzorov popri hodnotných cenách aj pamätné diplomy.

Na základe výsledku hodnotenia fotografií odbornou porotou bolo vyhlásené toto poradie ocenených:

Ocenenia odbornej poroty

1.miesto – Jozef Sádecký, Považská Bystrica
/fotokniha + 16GB SD karta + fotoveci od MINI-MAX-u/

2.miesto – Martin Mezei, Trenčín
/čistiaca sada + fotoveci od MINI-MAX-u/

3.miesto – Tímea Drobcová, Ilava
/fotoveci od MINI-MAX-u/

Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov akcie FOTOSIEŤ sa absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom hlasov 13 stal Martin Mezei z Trenčína, ktorý obdržal od fotoklubu sadu odrazových dosiek.

Po oficiálnom vyhlásení výsledkov nasledovalo spoločné fotenie s celkovými víťazmi súťaže ktoré sa už stalo neodmysliteľnou súčasťou ukončenia FOTOSIETE. Na záver by sme radi poďakovali všetkým ktorý sa podieľali na príprave, realizácii a aj priebehu 5.ročníka FOTOSIETE. Vďaka patrí aj sponzorom a podporovateľom združenia ako firmám TOMI Ilava, DREVOPAL Ladce, MINI-MAX Bratislava, FOTOPOINT Bratislava, mestu Ilava a v neposlednej rade aj p.Ľubomírovi Turcerovi ktorí svojou živou hudobnou produkciou výrazne oživil a spríjemnil priebeh celej tejto akcie. Ako to bude v roku 2016 uvidíme, potrebné informácie budú včas zverejnené. Pokúsime sa dostať s FOTOSIEŤOU na nejaké nové neokukané miesto tak uvidíme ako sa bude dariť vybaviť potrebné náležitosti. Veríme že sa v budúcich ročníkoch do tejto akcie viac zapojí aj široká fotografická verejnosť nakoľko účasť z posledných rokov bývala dosť nízka čo je na škodu veci. Do začiatku ďalšieho ročníka prajeme všetkým dobré svetlo a veľa krásnych záberov ktoré dúfame prídete odprezentovať na ďalšom ročníku našej a aj vašej FOTOSIETE, tešíme sa na Vás.

Malá štatistika akcie:

Celkový počet účastníkov – 9
Počet súťažných fotografií – 41
Počet hlasujúcich návštevníkov podujatia – 96

« z 2 »