Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 14.1.2021. V roku 2021 sú naplánované stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

25.3 /štvrtok/ Program bude upresnený
22.4 /štvrtok/ Program bude upresnený
24.6 /štvrtok/ Program bude upresnený
26.8 /štvrtok/ Program bude upresnený
21.10 /štvrtok/ Program bude upresnený
25.11 /štvrtok/ Program bude upresnený
16.12 /štvrtok/ Program bude upresnený

 

Úhrada členského 2021 /15 Eur/

  • Hrubý, Bača, Mezei, Slotík

Úhrada jednorázového registračného poplatku /20 Eur/

  • Nemáme aktuálne vo fotoklube žiadneho člena-čakateľa.