Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 12.1.2019. V roku 2019 sa budú konať stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

14.2 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod. – portrétové fotenie
21.3 /štvrtok/ Trenčín, 17:30 hod. – street foto a portrét
18.4 /štvrtok/ Lednica, 17:00 hod. – krajinkársky miniworkshop
20.6 /štvrtok/ Prejta-Vystrkov, 17:30 hod. – makro miniworkshop 
22.8 /štvrtok/ Portrétový workshop DCA, 18:00 hod.
24.10 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.
21.11 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.
19.12 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.

 

Úhrada členského 2019 /15 Eur/

  • Hrubý, Mezei, Poláček, Pagáčová, Slotík, Bača, Zhanač, Nevidzan, Drozdová

Pre rok 2019 majú uhradené členské všetci členovia fotoklubu.