Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 20.1.2024. V roku 2024 sú naplánované stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

22.2 /štvrtok/ Portrétové fotenie, KSD Klobušice 17:00 hod.
21.3 /štvrtok/ Softvérové úpravy fotografie a postproces, KSD Klobušice 17:00 hod.
16.5 /štvrtok/ Portrétové fotenie Trenčín
18.7 /štvrtok/ Program bude upresnený po dohode členov
19.9 /štvrtok/ Program bude upresnený po dohode členov
24.10 /štvrtok/ Program bude upresnený po dohode členov
28.11 /štvrtok/ Program bude upresnený po dohode členov

 

Úhrada členského 2024 /15 Eur/

  • Na rok 2024 majú zaplatený členský poplatok v stanovenej výške všetci členovia fotoklubu.

Úhrada jednorázového registračného poplatku /20 Eur/

  • Aktuálne nie je žiaden člen, ktorý by ho mal hradiť.