Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 12.1.2019. V roku 2019 sa budú konať stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

14.2 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod. – portrétové fotenie
14.3 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.
18.4 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.
20.6 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 18:00 hod. 
22.8 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 18:00 hod.
24.10 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.
21.11 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.
19.12 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod.

 

Úhrada členského 2019 /15 Eur/

  • Hrubý, Mezei, Poláček, Pagáčová, Slotík, Bača, Zhanač