Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 11.1.2020. V roku 2020 sa budú konať stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

20.2 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod. – SW úpravy fotografie, postproces
19.3 /štvrtok/ KSD Ilava – Klobušice, 17:00 hod. – portrét
16.4 /štvrtok/ Zrušené, opatrenia Covid-19
2.7 /štvrtok/  
20.8 /štvrtok/  
22.10 /štvrtok/  
19.11 /štvrtok/  
10.12 /štvrtok/  

 

Úhrada členského 2020 /15 Eur/

  • Hrubý, Mezei, Slotík, Bača, Poláček

Úhrada jednorázového registračného poplatku /20 Eur/

  • Poláček