FOTOSIEŤ 2017, Ilava /DK Ilava/

Rok prešiel ako voda a do nášho kalendára akcií bola opäť zaradená už tradičná Fotosieť ktorú sme sa rozhodli usporiadať v tomto roku v jesennom termíne. Nakoľko máme snahu každoročne meniť miesto jej konania pre tento ročník bol zvolený mestský park v Ilave kde sú veľmi dobré podmienky ol zvolený za jej miesto konania osvedčený ilavský park kde máme dobré podmienky pre inštaláciu a aj celkový príjemný priebeh akcie v peknom prostredí. Čo nám ale tento rok spravilo škrt cez naše plány bolo počasie. Nakoľko sa situácia nevyvíjala vôbec dobre už od stredy zvolili sme po zvážení radšej istotu a tak bola Fotosieť po prvý krát za celé jej pôsobenie v interiéri Domu kultúry v Ilave. V konečnom dôsledku to bola d.pre inštaláciu výstavy a celkový príjemný priebeh akcie. Čo nám ale v tomto roku spravilo škrt cez naše plány bolo počasie. Situácia sa nevyvíjala vôbec dobre už od stredy a preto sme po zvážení zvolili variantu uskutočniť Fotosieť po prvý krát za celé jej pôsobenie v interiéri Domu kultúry Ilava. V konečnom dôsledku to bola najlepšia voľba pretože počasie bolo od rána dosť nepríjemné a dážď ktorý kropil celé mesto by vystavil súťaži a aj výstave v exteriéri jednoznačnú stopku. A tak sme ráno zahájili prípravy s ktorými sme boli dostatočne včas pred začatím akcie hotoví a mohli sme tak všetko po siedmy krát odštartovať.

Nakoľko bolo jasné že z dôvodu nepriaznivého počasia nebude návštevnosť rekordná stavili sme na formát už overených dvoch súbežných súťaží a to súťaže o víťaza štipcového hlasovania a taktiež súťaže o tri nejlepšie fotografie výstavy z pohľadu odbornej poroty ktorú tvorili členovia vedenia fotoklubu a taktiež úspešný regionálny reportážny fotograf p.Juraj Zermegh. Od začiatku akcie prebiehala registrácia účastníkov a tiež inštalácia fotografií ktorá oficiálne trvala do 11-tej hodiny. Celkovo bolo zaregistrovaných 7 fotografov a 25 fotografií takže sa naše predpoklady o účasti celkom naplnili a tento ročník bol aj vďaka počasiu jedným z tých slabších. Náladu to však všetkým zúčastneným neubralo a popri príjemnej hudobnej produkcii p. Ľubomíra Turcera z Ilavy bolo dosť návštevníkov výstavy ktorí si prišli pozrieť súťažné fotografie a odovzdať hlasovací štipec svojmu favoritovi. Z tém ktoré sa na súťaži objavili to bola ako už tradične krajinkárska fotografia ale zopár fotografií bolo venovaných aj astrofotografii, športu, portrétu a experimentálnej fotografii. Čas rýchlo plynul a pomaličky sme sa dostali až k ukončeniu hlavnej časti výstavy na ktorej konci došlo k finálnemu sčítaniu hlasov a výberu troch najlepších vystavených fotografií členmi odbornej poroty. Po vypísaní diplomov prišlo na rad oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vecných cien oceneným.

Na základe hodnotenia fotografií odbornou porotou bolo vyhlásené toto poradie súťažiacich:

Ocenenia odbornej poroty

1.miesto – Vladimír Ruček, Beluša
(fotokniha/Fotoklub POVAŽIE, odrazná doska/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal, Mesto Ilava)

2.miesto – Martin Mezei, Trenčín
(odrazná doska/Fotoklub POVAŽIE, čistiaca sada/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal, Mesto Ilava)

3.miesto – Ondrej Králik, Považská Bystrica
(čistiaca sada/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal, Mesto Ilava)

Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov akcie FOTOSIEŤ sa absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom hlasov 7 stal Vladimír Ruček z Beluše.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým ktorí sa podieľali na príprave, priebehu a realizácii 7.ročníka FOTOSIETE. Poďakovanie patrí aj sponzorom a podporovateľom nášho združenia a akcie FOTOSIEŤ ako firmám TOMI Ilava, DREVOPAL Ladce, MINI-MAX Bratislava, Mestu Ilava a v neposlednej rade aj členom fotoklubu. Už teraz pripravujem pre budúci rok ďalší ročník FOTOSIETE. Do tej doby prajeme všetkým veľa pekných záberov a zážitkov pri fotení, dobré svetlo a pre rok 2018 veľa tvorivých námetov a nápadov.

Malá štatistika akcie:

Celkový počet účastníkov – 7
Počet súťažných fotografií – 25
Celkový počet hlasujúcich návštevníkov podujatia – 18