Projekt Fotoškola Fotoklub POVAŽIE je zameraný na vzdelávanie záujemcov o fotenie a fotografiu z radov širokej verejnosti. Jedná sa o skupinu začínajúcich a mierne pokročilých amatérskych fotografov ktorí chcú získať potrebné teoretické a praktické skúsenosti pre ich ďalší fotografický rast. Cieľom fotoškoly je naučiť účastníkov  správne pochopiť používané fotografické pojmy, terminológiu a tiež sa postupne zdokonaľovať vo fotografických technikách, získať praktické skúsenosti pre fotenie rôznych tém. Základné workshopy pozostávajú jednak z teoretickej časti ktorá trvá v rozsahu 2-3 hodín a následnej praktickej časti s rozsahom približne 3-4 hodiny kde si účastníci získané vedomosti a znalosti aj prakticky overia. Po absolvovaní workshopu by mal byť každý z účastníkov schopný zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom, jeho spávne nastavenie a tiež fotenie základných fotografických tém. Máme dlhoročné skúsenosti s organizáciou vlastných fotoklubových workshopov a tiež vzdelávaním mládeže v oblasti fotenia a fotografie.

Prípadné otázky ohľadom fotoškoly môžete písať na adresu info(@)fotoklubpovazie.sk. Fotoškola má aj svoj oficiálny web www.fotoklubpovazie.sk/fotoskola.

Fotoškola bude taktiež priebežne zverejňovať informácie aj na svojej FB stránke – Fotoškola Fotoklub POVAŽIE.