FOTOSIEŤ 2016, Trenčianske Teplice /kúpeľný park/

Ako tomu bolo aj v rokoch minulých jednou z našich hlavných akcií je už tradičná FOTOSIEŤ ktorej termín sme v tomto roku skúšobne dali do plánu akcií až na jeseň a treba povedať dopredu že to bol ťah celkom vydarený. Po minulých ročníkoch termínovo na začiatku leta tu bola zmena a ďalšia výzva pred nami hlavne čo sa týka miesta konania akcie. Bolo veľmi dobrým zámerom že sa nám podarilo túto súťaž zorganizovať po prvý krát v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice pretože krásny kúpeľný park poskytol pre túto výstavu naozaj veľmi vhodné miesto pre inštaláciu a taktiež návštevnosť akcie bola oveľa väčšia ako po minulé ročníky /ako súťažiacich tak aj návštevníkov/ z čoho sme mali všetci veľkú radosť. FOTOSIEŤ si už našla svoje miesto v kalendári fotografických akcií regiónu a pred nami je to opäť ďalšia výzva do budúcich ročníkov. Tento rok sme trochu viac zatraktívnili priebeh výstavy a tak bola vyhlásená aj ďalšia nová súťaž o najlepšiu fotografiu mladého fotografa do 15 rokov pretože by sme radi aj touto cestou podporili a podnietili mladých autorov k ich tvorbe a prezentácii. A ako to vlastne všetko prebiehalo v krátkosti zrekapitulujeme v nasledovnej časti reportáže.

Každá súťaž tohto formátu potrebuje pred jej zahájením uskutočniť prípravu ktorá musí zabezpečiť jej hladký priebeh a tak naše snaženie odštartovalo už zopár mesiacov pred oficiálnym termínom konania pretože bolo potrebné dohodnúť miesto, osloviť sponzorov, pripraviť propozície a časový plán, materiálne zabezpečiť inštaláciu a nákup potrebného materiálu no a v neposlednej rade hudobnú produkciu ktorá dotvára celkovú atmosféru akcie. Toto všetko sa nám podarilo zvládnuť a tak sme mohli ráno 1.10 o 7:00 hod. začať so samotnou inštaláciou, ktorú už hravo dokážeme ukončiť pred oficiálnym začiatkom stanoveným na 9:00 hod. Registrácia súťažiacich začala okolo deviatej a všetkým nám bolo jasné už od začiatku že tento ročník to bude čo sa týka účasti jasne ten najúspešnejší. Do 11:00 hod. sa nám zaregistrovalo celkovo 22 fotografov čo je doteraz najväčší počet fotografov zo všetkých ročníkov. Príjemnú atmosféru celej akcie dotvárala ako tomu bolo aj po minulé roky veľmi príjemná hudobná produkcia p. Ľubomíra Turcera z Ilavy a bolo veľa návštevníkov ktorí sa so záujmom započúvali do hudby, no našli sa aj takí ktorí si dali popri hudbe nejaký ten tanečný krok ako prídavok. Čas postupne odkrajoval ďalej z nášho času určeného pre hlasovanie návštevníkov výstavy a pri fotografiách tak pribúdalo stále viac hodnotiacich štipcov ako húb po daždi. Popri novej súťaži do 15 rokov prebiehali už tradične dve súťaže a to hlavná o ocenenie odbornej poroty kde boli vypísané ocenenia pre tri najlepšie fotografie a taktiež už tradičné verejné štipcové hlasovanie o fotografiu s najväčším počtom odovzdaných štipcov z radov návštevníkov Fotosiete. Nakoľko sme boli v kúpeľnom meste a počasie nám naozaj vyšlo na jednotku bola návštevnosť výstavy veľmi vysoká a naša zásoba štipcov veľmi rýchlo s pribúdajúcim časom klesala. Nakoniec nám to predsa len vyšlo, všetci sme si vydýchli a tak bolo štipcové hlasovanie o 14:00 hod. podľa plánu aj ukončené. Po tomto vždy nasleduje oficiálne sčítanie hlasov a taktiež začína svoju prácu odborná porota ktorá musela spomedzi vystavených fotografií vybrať tri najlepšie v súťaži hodnotenou odbornou porotou a taktiež víťaznú fotografiu účastníka kategórie do 15 rokov. V tomto roku porotu tvorili štyria členovia a to za Fotoklub POVAŽIE Mario Hrubý a Tomáš Somr, ďalej Jozef Tkáčik a Juraj Zermegh. Nakoľko súťaž nemá vypísanú nejakú určitú tému je trochu viac náročnejšie vybrať tri najlepšie fotografie no porota si s týmto ako po minulé roky tak aj teraz poradila a tak vzišlo z jej rozhodnutia konečné poradie ocenených. Po vypísaní diplomov prišiel čas na oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vecných cien pre víťazov.

Na základe výsledku hodnotenia fotografií odbornou porotou bolo vyhlásené toto poradie ocenených:

Ocenenia odbornej poroty

1.miesto – Kveta Šaková, Vsetín
/monopod/Fotoklub POVAŽIE, odrazná doska/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal/

2.miesto – Vladimír Chrenko, Trnava
/16GB SDHC karta/Fotoklub POVAŽIE ,odrazná doska/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal/

3.miesto – Jana Pagáčová, Pruské
/čistiaca sada/Fotoklub POVAŽIE, odrazná doska/MINI-MAX, reklamné predmety/Drevopal/

Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov akcie FOTOSIEŤ sa absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom hlasov 53 stal Andrej Opet z Trenčianskych Teplíc, ktorý obdržal poukážku na fotopráce od firmy Foto Vrátny.

Víťazom ceny pre autora do 15 rokov bol vyhlásený Tomáš Uhrin z Moraván nad Váhom.

Na záver treba poďakovať všetkým ktorí sa podieľali na príprave, priebehu a realizácii 6.ročníka FOTOSIETE. Vďaka patrí aj sponzorom a podporovateľom združenia ako firmám TOMI Ilava, DREVOPAL Ladce, MINI-MAX Bratislava, FOTOPOINT Bratislava, Foto Vrátny, mestu Ilava a v neposlednej rade aj Kúpeľom Trenčianske Teplice za poskytnutie zázemia tejto akcie v krásnom kúpeľnom parku. Do budúcich ročníkov máme pripravenú ďalšiu novú súťaž ktorú vyhlásime pred začiatkom FOTOSIETE 2017. Do tej doby prajeme všetkým veľa krásnych záberov, dobré svetlo a v tom budúcom roku veľa tvorivých nápadov pretavených do fotografií v ďalších rokoch, držíme všetkým palec.


Malá štatistika akcie:

Celkový počet účastníkov – 22
Počet súťažných fotografií – 88
Celkový počet hlasujúcich návštevníkov podujatia – 470

« z 2 »