Portrétové workshopy začali byť v poslednej dobe jednou z najviac realizovaných akcií vo fotoklube aj z dôvodu vyššieho záujmu o toto fotenie medzi členmi. Lokalít na takéto fotenie máme v okolí veľa a tento rok padol výber na veľmi čarovné miesto kostolíka v Haluziciach ktorý poskytuje naozaj výborné zázemie pre takúto akciu. Samotné miesto sa nachádza na okraji obce Haluzice ktorá leží neďaleko Trenčianskych Bohuslavíc. Na toto fotenie sme mali dohodnuté dve naozaj šikovné dievčatá Simonu a Dominiku ktoré mali už z minulosti veľmi slušné skúsenosti s modelingovým fotením takže sme sa všetci tešili na naozaj profesionálne fotenie pod vedením šikovného fotografa Jožka Tkáčika alias Joskina z Trenčína.

Po rannom zvoze všetkých účastníkov na parkovisko v obci neďaleko kostolíka nasledoval krátky presun a prenos materiálu po vlastných na miesto určenia. Po krátkej príprave techniky a modeliek sme mohli začať s workshopom už tradičným predstavením programu s následným objasnením techník fotenia a použitia jednotlivých prvkov fotovýbavy. Nakoľko nebolo potrebné deliť účastníkov na viacero skupiniek ak prvé prišlo na radu fotenie portrétu v otvorenom priestore s využitím okolia ako vhodného pozadia pre portrétnu fotografiu. Bolo odprezentované správne nasvietenie objektu baterkovým zábleskom s dish-om a taktiež svietenie za pomoci externého blesku, všetko odpalované na diaľku rádiovým odpalovačom. Nakoľko bolo slnko na voľnom priestore dosť silnej intenzity nebol finálny výsledok až tak podľa predstáv ale aspoň sme mali naozaj podrobne vysvetlený postup takéhoto fotenia a ten už môže každý použiť za vhodnejších svetelných podmienok. Po krátkej prestávke nasledovalo fotenie vo vnútorných priestoroch kostolíka ktorý je bez strechy a tak v jeho vnútorných priestoroch nájde fotograf veľa veľmi vhodných miest na fotenie aj na poludnie. Vyskúšali sme si rôzne techniky svietenia aj za použita odrazných dosiek a svietenia cez dáždnik. Fotenie sme striedali s prípravou a následnou zmenou miesta. Pri fotení bola veľmi poučná aj samotná práca s modelkou ktorú musí vedieť fotograf vhodne usmerniť resp. zrozumiteľne jej tlmočiť a vysvetliť zamýšlaný zámer. Je veľa detailov ktoré sa pri fotení môžu opomenúť a ktoré je potom už nemožné dodatočne riešiť na samotnej fotografii. Preto je nutné príprave pred fotením venovať dostatočný čas a všetky veci si treba vopred premyslieť a pripraviť čím sa eliminuje zbytočná strata času as omyly pri samotnom fotení. Veľa vecí ktoré nám počas workshopu Joskin objasnil pomôže každému do budúcnosti zlepšiť hlavne prípravnú fázu fotenia ktorá je dôležitejšia ako samotné fotenie kde sa už len realizuje samotný zámer. Čas nášho stretnutia sa takmer naplnil, pár členov si ešte vyskúšalo fotenie v priľahlom obilnom poli, trošku sme sa všetci občerstvili a po záverečnej debate a zodpovedaní dodatočných otázok z fotenia sme mohli našu akciu úspešne ukončiť. Dievčatá boli výborné takže sme všetci nafotili veľa zaujímavých záberov a vyskúšali si v reáli všetky vysvetlené techniky fotenia. Nakoľko už bolo spomenuté v predchádzajúcom texte že tieto portrétové fotenia sú obľúbené medzi členmi isto takúto akciu v nasledujúcom roku zopakujeme. Pretože chceme k foteniu pritiahnuť aj ďalších záujemcov o fotenie poskytneme možnosť účasti na takejto akcii aj nečlenom fotoklubu za vopred dohodnutých podmienok. Veľká vďaka Joskinovi za vedenie tejto akcie a za všetky novo získané poznatky a vedomosti ktoré každý z členov využije na zlepšenie úrovne vlastných portrétnych fotografií.

[supsystic-gallery id=21]