V prípade že by ste radi podporili naše občianske združenie finančne prostredníctvom 2% z daní, potrebné informácie k poukázaniu týchto prostriedkov alebo ich časti nájdete tu na našej stránke v sekcii 2%. Za vašu podporu vám veľmi ďakujeme. Získané prostriedky budú použité pre prefinancovanie chodu a činnosti združenia, nákup ateliérového a fotografického vybavenia fotoklubu a tiež na organizáciu verejných akcií pre širokú verejnosť nášho regiónu.