Občianske združenie Fotoklub POVAŽIE bolo založené v novembri 2009 a jeho cieľom je aktívne združovať profesionálnych a amatérskych fotografov regiónu Považie. Združenie má aktuálne 4 členov ktorí sa venujú hlavne foteniu krajiny, prírody, športu a reportážnej fotografii. Popri týchto témach čoraz viac dominuje portrétna a svadobná fotografia. Sme jedným z najmladších združení tohto druhu na Slovensku no v našej členskej základni sú úspešní fotografi ktorých práce boli v minulosti ocenené na rôznych fotografických súťažiach a výstavách. Niektorí majú za sebou aj úspešnú publikačnú činnosť resp. spolupracujú ako externí spolupracovníci agentúrnych spoločností a fotia pre slovenské a zahraničné médiá. Jedným z hlavných zámerov združenia je napomáhať členom pri ich odbornom raste a taktiež výraznou mierou prispieť k prezentovaniu ich tvorby ako doma tak aj v zahraničí. Pravidelne poriadame regionálnu verejnú súťažnú výstavu FOTOSIEŤ, ktorá si našla svoje pevné miesto v našom kalendári akcií. Máme nadviazanú spoluprácu s ďalšími fotoklubmi na Slovensku. Každoročne prezentujú členovia fotoklubu vlastnú tvorbu na výstavách. Našim záujmom je tiež v blízkej budúcnosti aktívne vstúpiť do rôznych grantových projektov a uchádzať sa o príspevky na podporu našich budúcich aktivít. Veríme, že sa nám podarí spoločne tento náš zámer byť dobre fungujúcim a úspešným fotoklubom naplniť a že budeme mať možnosť v budúcnosti občanom tohto regiónu ponúknuť stále niečo nové a tak trochu ich pritiahnuť k fotografii a našim aktivitám.