Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 28.1.2023. V roku 2023 sú naplánované stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

28.1 /sobota/ Portrétové fotenie Klobušice
29.6 /štvrtok/ Portrétové fotenie
5.7 /streda/ Portrétové fotenie Lednické Rovne
7.9 /štvrtok/ Program bude upresnený
12.10 /štvrtok/ Program bude upresnený
2.11 /štvrtok/ Program bude upresnený

 

Úhrada členského 2023 /15 Eur/

  • Na rok 2023 majú všetci členovia fotoklubu zaplatený členský poplatok v stanovenej výške.

Úhrada jednorázového registračného poplatku /20 Eur/

  • Uhradený u všetkých nových riadnych členov združenia.