Stretnutia členov fotoklubu sú naplánované v súlade so zápisom z výročnej schôdze fotoklubu ktorá sa konala dňa 15.1.2022. V roku 2022 sú naplánované stretnutia členov fotoklubu v týchto termínoch:

11.2 /piatok/ Exteriérové fotenie, nočný Trenčín
14.4 /štvrtok/ Ateliérové fotenie, Trenčín
26.5 /štvrtok/ Program bude upresnený
30.6 /štvrtok/ Program bude upresnený
29.9 /štvrtok/ Program bude upresnený
27.10 /štvrtok/ Program bude upresnený
1.12 /štvrtok/ Program bude upresnený

 

Úhrada členského 2022 /15 Eur/

  •  

Úhrada jednorázového registračného poplatku /20 Eur/

  •