FOTOSIEŤ 2018, Ilava /Mestský park/

Začiatkom jesene býva zväčša celkom stabilné počasie a tak sme pre rok 2018 vybrali na konanie Fotosiete skúšobne októbrový termín. V poradí už 8-my ročník sme opäť zorganizovali v spolupráci s mestom Ilava a oddelením kultúry v pekných priestoroch mestského parku. Samotná inštalácia prebiehala za krásneho počasia a všetci sme sa tešili opäť na bohatú účasť súťažiacich a návštevníkov. S našimi sponzormi a podporovateľmi sme dali dokopy pre všetkých výhercov veľmi pekné ceny, ako už býva dobrým zvykom hodnotnými cenami prispel aj náš fotoklub. A tak sme po finalizácii celej prípravy mohli túto verejnú súťaž oficiálne otvoriť. 

Už tradične sme na Fotosieti rozbehli paralelne dve súťaže, tri ocenenia odbornej poroty o najlepšie fotografie výstavy a už dlhodobo stálu súťaž štipcového hlasovania všetkých účastníkov a návštevníkov. Nakoľko bolo počasie priam ukážkové pomaličky sa nám do knihy Fotosiete prihlasovali ďalší súťažiaci. Minulý rok nám počasie moc neprialo tak sme boli vcelku radi tejto príjemnej zmene. Metský park v Ilave je vynikajúcim miestom pre inštaláciu takéhoto formátu výstavy. Medzi fotografiami sa nachádzalo viacero tém a to bolo celkom zaujímavé hlavne pre samotných návštevníkov. Celou súťažou nás sprevádzal svojim spevom a hudbou vynikajúci hudobník z Ilavy p.Ľubomír Turcer, jeho repertoár bol veru bezodný. Po ukončení hlasovania porota oficiálne spočítala všetky odovzdané hlasy a rozhodla o troch najlepších fotografiách súťaže. Po vypísaní diplomov nasledovalo vyhlásenie výsledkov a ocenenie výhercov. Na záver by sme radi poďakovali všetkým za účasť, chuť prísť vystaviť vlastnú tvorbu  a tým sa aj verejne odprezentovať.      

Ocenenia odbornej poroty

1.miesto – Jana Pagáčová, Pruské
2.miesto – Miroslav Nevidzan, Nová Dubnica
3.miesto – Miloš Berec, Hlohovec

Na základe hlasovania účastníkov a návštevníkov súťažnej výstavy FOTOSIEŤ sa absolútnym víťazom štipcového hlasovania s počtom 6 hlasov stal Miroslav Nevidzan z Novej Dubnice, ktorý obdržal cenu od spoločnosti Fotopoint Bratislava.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým ktorí sa podieľali na príprave, priebehu a realizácii 8.ročníka FOTOSIETE. Poďakovanie patrí aj sponzorom a dlhodobým podporovateľom nášho združenia a to hlavne firmám MINI-MAX Bratislava, Fotopoint Bratislava, DREVOPAL Ladce, tiež mestu Ilava. Akcie sa zúčastnilo 8 fotografov z nášho širšieho okolia. Prajeme všetkým fotografom veľa pekných záberov a dobré svetlo v roku 2019.

Malá štatistika akcie:

Celkový počet účastníkov – 8
Počet súťažných fotografií – 35
Celkový počet hlasujúcich návštevníkov – 40

« z 2 »