Apríl 2024 Krajinkársky workshop / Južná Morava
Máj 2024 Portrétový workshop / Street foto Trenčín
16 Jún 2024 Workshop / Dron a fotografia
September 2024 12.ročník súťažnej výstavy FOTOSIEŤ
Október 2024 Krajinkársky workshop / Vodopády Jeseníkov
November 2024 Fotoklubová výstava
Január 2025 Výročná členská schôdza fotoklubu za rok 2024

Presné termíny akcií kde nie je uvedený priamo dátum budú zverejnené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na klubových stretnutiach členov a podujatiach, ktorých sa každoročne zúčastňujeme. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí budú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.