Tento rok bol pre fotoklub prelomový čo sa týkalo našej prvej účasti v aktuálnom ročníku Tatranského mapového okruhu fotoklubov 2018. Termín pre uzávierku prihlášok a zaslanie súťažných fotografií bol stanovený poriadateľom ZSF na 20.4.2018 a za fotoklub sa mapového okruhu zúčastnili členovia Martin Mezei, Dominik Slotík a Mario Hrubý. Kolekcie  fotografií fotoklubov boli zverejnené do 30. apríla 2018 na stránke www.tamapo.eu. Vyhlásenie výsledkov prebehlo následne po ukončení hodnotiaceho procesu a náš fotoklub nakoniec obsadil pekné 6.miesto čo bolo pri účasti 19 fotoklubov celkom slušné umiestnenie.

Všetky súťažné fotografie ročníka 2018 umiestnené do 20. miesta si môžete pozrieť na: https://www.zonerama.com/TAMAPO2018/Album/4487051

Oficiálne výsledky TAMAPO 2018

Po vyhlásení výsledkov však náš fotoklub zaslal poriadateľom súťaže oficiálny protest voči nesplneniu vypísaných pravidiel súťaže viacerými súťažiacimi. Títo nedodržali v súťažných propozíciach uvedený rozmer súťažnej fotografie v rozmere 1800×1200 bodov s 300 DPI čím vlastne nesplnili súťažné pravidlá a takéto fotografie mali byť zo súťaže vylúčené. Vzhľadom na skutočnosť že náš protest nebol vôbec akceptovaný a odpoveď … „že sa takýmito malichernými vecami poriadateľ nebude zaoberať“ … uzniesli sme sa v našom fotoklube na rozhodnutí, že sa už ďaľšieho ročníka tejto súťaže nezúčastníme.