Ponuka workshopov

  • základy fotenia a ovládania digitálneho fotoaparátu
  • krajinkárska fotografia
  • portrétová fotografia
  • makro fotografia
  • základy práce s programom Adobe Photoshop /plánujeme/

 


Max. počet účastníkov na workshope je stanovený na 6 a to z dôvodu jeho efektívneho priebehu a možnosti venovať sa všetkým účastníkom hlavne počas praktických cvičení. Workshop bude pozostávať z teoretickej časti /2-3 hodiny/ a následnej praktickej časti /3-4 hodiny/ kde si získané vedomosti každý overí prakticky. Záujemci o workshop sa môžu nahlásiť cez mail ktorý je uvedený v sekcii Kontakt. Cena workshopu je 40 Eur za účastníka s tým že tieto financie budú uhradené pred konaním workshopu na účet fotoklubu ako sponzorský príspevok na činnosť a nákup techniky. V prípade špeciálnej požiadavky na kurz pre jednotlivca alebo menšiu skupinku /2-3 účastníci/ je možné podmienky dohodnúť aj mimo oficiálneho kalendára.Termíny workshopov v roku 2019

Workshop Termín Max.počet/Účastníci
Základy fotenia /začiatočníci/ 17. marec 2019 6/2
Krajinkárska fotografia 21. apríl 2019 6/1
Makrofotografia 19. máj 2019 6/0
Portrétová fotografia 16. jún 2019 6/0
Základy fotenia /začiatočníci/ 14. júl 2019 6/1
Krajinkárska fotografia 22. september 2019 6/0
Portrétová fotografia 20. október 2019 6/0
Základy fotenia pre začiatočníkov 24. november 2019 6/0

Pozn. Workshop bude realizovaný iba v prípade naplnenia min. kapacity 4-5 účastníkov na kurz (podľa témy).