Úvod


Projekt Fotoškola Fotoklub POVAŽIE je zameraný na vzdelávanie záujemcov o fotenie a fotografiu z radov širokej verejnosti. Jedná sa o skupinu začínajúcich a mierne pokročilých amatérskych fotografov ktorí chcú získať potrebné teoretické a praktické skúsenosti pre ďalší vlastný fotografický rast. Cieľom fotoškoly je naučiť účastníkov  správne pochopiť používané fotografické pojmy, terminológiu a tiež sa postupne zdokonaľovať vo fotografických technikách, získať praktické skúsenosti pre fotenie rôznych tém. Základné workshopy pozostávajú jednak z teoretickej časti ktorá bude bývať v rozsahu 2-3 hodín a následnej praktickej časti s rozsahom približne 3-4 hodiny kde si účastníci získané vedomosti a znalosti aj prakticky overia. Po absolvovaní workshopu by mal byť každý z účastníkov schopný zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom, jeho spávne nastavenie a tiež fotenie základných fotografických tém. Máme dlhoročné skúsenosti s organizáciou vlastných fotoklubových workshopov rôznych tém a tiež vzdelávaním mládeže v oblasti fotenia a fotografie.