Projekt Fotoškola Fotoklub POVAŽIE je zameraný na vzdelávanie žiakov druhého stupňa základných škôl a tiež amatérskych fotografov ktorí chcú získať potrebné teoretické a praktické skúsenosti pre ich ďalší fotografický rast. Cieľom fotoškoly je naučiť účastníkov  správne pochopiť používané pojmy, terminológiu a tiež sa postupne zdokonaľovať vo fotografických technikách, získať praktické skúsenosti pre fotenie rôznych tém. Tento projekt je bezplatný pre žiakov ZŠ. Fotoškola pozostáva jednak z teoretickej ale aj následnej praktickej časti kde si jej účastníci získané vedomosti a znalosti aj prakticky overia. Po jej absolvovaní dokáže každý z účastníkov zvládnuť základy práce s fotoaparátom a tiež fotenie základných fotografických tém.