Apríl-Máj 2023 Krajinkársky workshop / Južná Morava – akcia zrušená
Júl 2023 Portrétový workshop / park Lednické Rovne
September 2023 11.ročník súťažnej výstavy FOTOSIEŤ – Trenčianske Teplice
Október 2023 Krajinkársky workshop / Vodopády Jeseníkov
November 2023 Fotoklubová výstava
Január 2024 Výročná členská schôdza fotoklubu

Presné termíny akcií kde nie je uvedený priamo dátum budú zverejnené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na klubových stretnutiach členov a podujatiach, ktorých sa každoročne zúčastňujeme. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí budú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.