Apríl-Máj 2022 Krajinkársky workshop / Južná Morava
Jún 2022 Športová fotografia – workshop
August-September 2022 10.ročník súťažnej výstavy FOTOSIEŤ
September 2022 Stretnutie fotoklubov
November 2022 Fotoklubová výstava
Január 2023 Výročná členská schôdza fotoklubu

Presné termíny akcií kde nie je uvedený priamo dátum budú zverejnené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na klubových stretnutiach členov a podujatiach, ktorých sa každoročne zúčastňujeme. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí budú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.