Prezentácie

V tejto časti si môžete pozrieť voľné prezentácie ktoré budú slúžiť účastníkom kurzov pre oživenie si poznatkov získaných na jednotlivých absolvovaných kurzoch fotoškoly.

Časť.1 – História fotografie a fotoaparátu, základné časti fotoaparátu, objektívy – Part1.pdf
Časť.2 – Expozícia vo fotografii, expozičný čas, clona a ISO, režimy P, S, A – Part_2.pdf
Časť.3 – Histogram/základný/, vyváženie bielej, režim M – Part_3.pdf

Časť.4 – Kompozícia fotografie, zaostrovací systém fotoaparátu – Part_4.pdf
Časť.5 – Základy krajinkárskej fotografie, používanie statívu/monopodu – Part_5.pdf

Časť.6 – Základy portrétnej fotografie, pomôcky pre fotenie portrétu – Part_6.pdf
Časť.7 – Praktické cvičenia – Expozičný čas,clona,ISO,vyváženie bielej, ovládanie fotoaparátu – Part_7.pdf
Časť.8 – Produktová fotografia, základy práce s programom Zoner Photo Studio – Part_8.pdf
Časť.9 – Makro fotografia a práca s programom Zoner Photo Studio /pokračovanie/ – Part_9.pdf


Nočná fotografia – Nočná fotografia


Pomôcka pre tých čo používajú Photoshop … PS tabuľka
Pomôcka pre tých čo používajú Lightroom …  LR tabuľka