Apríl-Máj 2021 Krajinkársky workshop / Južná Morava – ZRUŠENÉ
Jún 2021 Športová fotografia – workshop
August-September 2021 10.ročník súťažnej výstavy FOTOSIEŤ
September 2021 Stretnutie fotoklubov
November 2021 Fotoklubová výstava
Január 2022 Výročná členská schôdza fotoklubu

Presné termíny akcií kde nie je uvedený priamo dátum budú zverejnené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na klubových stretnutiach členov a podujatiach, ktorých sa každoročne zúčastňujeme. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí budú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.