1-3.5.2020 Krajinkársky workshop / Južná Morava – Neuskutoční sa
Aug-Sep 2020 Fotosieť Fotoklub POVAŽIE – Neuskutoční sa
Sep 2020 Stretnutie fotoklubov – Neuskutoční sa
Nov 2020 Fotoklubová výstava fotografií – Neuskutoční sa
16 Január 2021 Výročná schôdza fotoklubu za rok 2020

Termíny akcií kde nie je uvedený presný dátum budú zverejnené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na klubových stretnutiach členov a podujatiach, ktorých sa už každoročne zúčastňujeme. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí budú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.