22 august 2019 Portrétový workshop
14 September 2019 Fotosieť Fotoklub POVAŽIE – 9.ročník
Október 2019 Krajinkársky workshop
Október 2019 Fotoklubová výstava
Január 2020 Výročná schôdza fotoklubu za rok 2019

Termíny akcií kde nie je uvedený presný dátum budú zverejnené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na klubových stretnutiach členov a podujatiach, ktorých sa už každoročne zúčastňujeme. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí budú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.