8 Marec – 8 Apríl 2018 Fotoklubová výstava – Kino Panorex, Nová Dubnica
6 Júl 2018 Portrétový workshop – Trenčín
6 Október 2018 Fotosieť Fotoklub POVAŽIE – 8.ročník, Mestský park Ilava
12 Január 2019 Výročná schôdza fotoklubu za rok 2018

Presné termíny akcií kde nie je uvedený dátum budú stanovené s dostatočným predstihom pred samotnou akciou a zverejnené na stránkach fotoklubu. Popri týchto oficiálnych akciách budeme fotiť ako tomu bolo aj po minulé roky na ďalších podujatiach, ktorých sa už každoročne zúčastňujeme ako napr. MTB maratóny, motoristická súťaž Barum Rally Czech Zlín a ďalšie. Nie je vylúčené že sa ešte čo to do nášho neoficiálneho kalendára pridá ale to je už vecou aktuálnej situácie. Fotoreporty a fotografie z týchto podujatí bývajú zverejňované na webe fotoklubu resp. na webových stránkach našich členov.